icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Tactische riooladviezen voor integrale gebiedsaanpak

Tactische riooladviezen voor integrale gebiedsaanpak

In opdracht van een gemeente in de randstad stellen wij tactische riooladviezen op. Vanuit het meerjaren onderhoudsprogramma van onze opdrachtgever worden er projectgebieden aangewezen voor gebiedsgewijs onderhoud. Om de uit te voeren werkzaamheden in deze gebieden te bepalen dient er een gedegen gebiedsanalyse uitgevoerd te worden. Het doel van deze analyse is vast te stellen welke maatregelen aan het riool noodzakelijk zijn. Op basis van alle geïnventariseerde informatie uit de analyse komen wij tot een tactisch riooladvies met een planningshorizon tot 20 jaar.