icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Leidinginspectie

Binnen M.J. Oomen Moerdijk richt de afdeling Inspectie zich op het beheer, adviseren, inspecteren en inventariseren van onder- en bovengrondse infrastructuur. Hierbij valt te denken aan riolering, leidingen, wegen, bebording en straatmeubilair. Deze werkzaamheden voeren wij niet alleen uit binnen het publieke, maar ook binnen het private domein. Onze inspectietechnieken en -methodieken richten zich voornamelijk op de inventarisatie en toestandsbepaling van ondergrondse en bovengrondse infrastructurele objecten, waar wij met de uitkomende data adviezen opstellen die zorgen voor een optimaal beheer.

Leidinginspectie m.b.v. camera's

De basis van efficiënt onderhoud en verantwoord beheer is het doelmatig en vakbekwaam inspecteren van leidingen, zoals riolen. Wanneer we deze inspectie en het onderhoud periodiek uitvoeren, kunnen...

Lees meer

Putinspectie m.b.v. camera's

Terwijl de inspectie van horizontale riooldelen door M.J. Oomen Moerdijk al zeer efficiënt met digitale beeldinformatie plaatsvindt, was in putten tot nu toe nog visuele beoordeling en meting door...

Lees meer

Leidinginspectie m.b.v. radar

In het verlengde van onze leidinginspectie met behulp van camera's, is een meetmethodiek ontwikkeld om gelijktijdig met de reguliere camera-inspectie de kwaliteit van de buiswand te kunnen bepalen....

Lees meer

Bodemonderzoek m.b.v. radar

Het onderzoeken van de bodem met behulp van grondradar kan uitkomst bieden voor diverse uiteenlopende doeleinden.

Lees meer

Kabels en leidingen m.b.v. radar

Vanwege de invoering van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) ligt de verantwoordelijkheid van graafschade niet zonder meer bij de grondroerder, maar kan bij...

Lees meer