icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 12 oktober 2018

Het project de Biomakerij maakt kans op de Waterinnovatieprijs 2018

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: waterveiligheid, schoon en voldoende water. M.J. Oomen riool- en betontechniek is genomineerd voor deze prijs met het project Koningshoeven Nextgen.

Abdij OLV van Koningshoeven gaat circulair

Al jaren heeft de Abdij de wens om water op het terrein te houden, circulair te maken en nuttig te hergebruiken. Het Waterschap de Dommel wil daarnaast graag experimenteren met nieuwe waterzuiveringsconcepten.

 

Tot op heden verdwijnt het afvalwater van de Abdij OLV van Koningshoeven (Trappistenbrouwerij La Trappe) via het riool van het terrein. Al jaren heeft de Abdij de wens om water op het terrein te houden, circulair te maken en nuttig te hergebruiken. Het waterschap wil daarnaast graag experimenteren met nieuwe waterzuiveringsconcepten, proeftuinen voor de toekomstige waterketen. De Abdij, het Waterschap de Dommel, Biopolus en M.J. Oomen riool- en betontechniek hebben elkaar gevonden en samen realiseren ze een ontwerp voor een nieuwe generatie waterbehandelingsconcepten.

 

“Geen druppel water zal het terrein verlaten, anders dan in de vorm van bier” is de ambitie. De waterzuivering (Biomakerij) behandelt afvalwater in een ecologische zuivering. Kenmerkend voor de zuivering is dat door de interactie van aan plantenwortels gehechte micro-organismen met de micro-organismen in het afvalwater, een zuiverend ecosysteem ontstaat. De Biomakerij bij de Abdij is de eerste in Nederland. Daarnaast wordt de Biomakerij ingezet als vliegwiel voor verdere innovatie. Via het Europese project NextGen erkent de EU dat dit concept maatgevend kan zijn voor de wereld. Zij stelt gelden beschikbaar voor aanvullende innovatie. De Biomakerij ziet er verder mooi uit, het is een zuivering én een ontmoetingsplek ineen.

 

De Waterinnovatieprijs wordt uitgereikt op 29 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Tot en met 25 november kan er op de genomineerden gestemd worden voor de Publieksprijs! Stem ook via https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/koningshoeven-nextgen/