icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 19 april 2019

Integraal Beheer adviseert op basis van data

M.J. Oomen Moerdijk is al jaren actief betrokken bij het beheer van de riolering in verschillende gemeentes. In de loop van de jaren is er echter wel het een en ander veranderd binnen deze samenwerking. Waar we in het verleden de riolering inspecteerden op aanwijzen van de gemeente, gebeurt dit tegenwoordig vaak op basis van ons advies. Dit doen we aan de hand van onze gedetailleerde dataverzameling en de nieuwste software. Zo berekenen we wanneer gemeentes er goed aan doen om specifieke locaties te inspecteren of te renoveren en op deze manier zijn wij ook een partner in het strategische rioolbeheer geworden.

IB adviseert

De praktijk

Dat dit voor gemeenten een groot voordeel biedt als het gaat om veiligheid en kosten, blijkt uit het onderstaande voorbeeld. In dit voorbeeld voeren wij onze werkzaamheden uit in een typische jaren ‘80 uitbreidingswijk. Het bijbehorende maatregelenplan van deze wijk blijkt gebaseerd op inspecties uit 2013 en 2014 en daarom adviseerden we om eerst een verificatie-inspectie uit te voeren. Tijdens deze verificatie-inspectie verzamelen we zoveel mogelijk data om een actueel beeld te verkrijgen van de situatie onder de grond. Na akkoord van de gemeente zijn we daar dan ook mee gestart en uiteindelijk bleek dat het aantal scheuren in deze wijk bijna was verdubbeld t.o.v. de gegevens uit het maatregelenplan. Het feit dat een riolering zo snel is verslechterd, is reden tot een vervolgonderzoek in de hele gemeente.

Inspectie Breedweer

Niet alles onderzoeken, maar steekproeven

Tijdens dit vervolgonderzoek bleek geen toename van het aantal scheuren in andere wijken en dus ging de focus weer terug naar de eergenoemde jaren '80-wijk. Aan de hand van uitgebreider onderzoek verzamelen we nog meer data en uiteindelijk naar voren dat de oorzaak van de beschadigingen in de ondergrond te ligt. De betreffende gemeente is gebouwd op duinzand en de wijk is gerealiseerd op een stroomgeul van een oude rivier, hierdoor is de ondergrond minder stabiel. Hierin moet dan ook de oorzaak van de versnelde scheurvorming gezocht worden. 

Overleg breedweer

Aanpassing in het maatregelplan

Met onze steekproef toonden we aan dat het riool sneller verslechterde dan berekend en we achterhaalden ook de oorzaak van deze verslechtering. Vervolgens verwerken we de uitgevoerde werkzaamheden in onze software en zo maken we een strategische meerjarenplanning.

 

In dit geval adviseren wij de gemeente om in deze wijk de inspectiefrequentie te verhogen naar één keer per vier jaar om een actueel beeld te behouden. Op deze manier helpen we de gemeente om onverwachte kosten, maar bovenal gevaarlijke situaties als verzakkingen te voorkomen.