icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Rioolradar

In het verlengde van onze leidinginspectie met behulp van camera's, is een meetmethodiek ontwikkeld om gelijktijdig met de reguliere camera-inspectie de kwaliteit van de buiswand te kunnen bepalen. Dit doen we met behulp van radartechnologie. Met deze ‘rioolradar' kan bij ongewapende betonnen buizen de resterende wanddikte en de resterende druksterkte bepaald worden.

Rioolradar
Principe rioolradar op camerawagen

Meerwaarde voor beheerders

Steeds meer leidingbeheerders onderkennen de meerwaarde van de rioolradar en kiezen ervoor om deze gelijktijdig met de reguliere inspectie mee te laten nemen. Dit is een aantrekkelijke keuze, omdat de kosten van de reguliere inspectie dan al zijn voorzien. Veelal wordt de radardata bewaard om tijdens het beoordelen van de inspectieresultaten een keuze te maken welk deel van de radardata nader uitgewerkt dient te worden.

Verouderingsproces in beeld en voorkomen van kapitaalvernietiging

Na meerdere radarsessies is er een zeer zuiver beeld te schetsen van het verouderingsproces van het stelsel. Bijkomend voordeel is dat dit radaronderzoek een non-destructieve methode van onderzoek is, waarbij het ten opzichte van traditioneel boorkernonderzoek tijdbesparend is, nauwkeuriger uitkomsten genereert en onnodige beschadigingen voorkomt. Op basis van de resultaten van de visuele inspectie en de resultaten van de rioolradar kunt u snel en met zekerheid kiezen voor bepaalde maatregelen, of deze juist achterwege laten. Radaronderzoek draagt bij aan het voorkomen van miljoenen aan ‘kapitaalvernietiging' door vroegtijdige onnodige vervanging.

Ongewapend beton en asbestcement leidingen

Naast toepassing in ongewapende betonnen buizen en het meten van wanddikte en druksterkte kan de rioolradar uiteraard ook worden ingezet in diverse andere leidingen en voor veel verschillende doeleinden.

 Asbestcement buizen:

Met rioolradar wordt onderscheid gemaakt in het aangetaste en niet aangetaste deel van de buiswand, vergelijkbaar met de resultaten van de uitvoering fenoltaleïnetest. Echter, het grote voordeel van de radarmeting is dat deze in tegenstelling tot de fenoltaleïnetest niet destructief is en dat er over een grotere lengte meetgegevens worden verkregen. Met de meetgegevens en in samenwerking met de specialisten van KIWA kan vervolgens een restlevensduur voor de betreffende leiding worden berekend.

holle ruimte

Holle ruimten

Bij geconstateerde lekkages en zandinlopen kunnen holle ruimten aanwezig zijn welke acuut gevaar kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid. Door met rioolradar deze holle ruimten en instabiele zones te lokaliseren en deze vervolgens te injecteren worden deze risico's snel en afdoende zonder veel overlast weggenomen.

Pers-, water- en drukleidingen

Ook hier kan door middel van radar op non-destructieve wijze en zonder de persleiding buiten gebruik te stellen inzicht worden gekregen in de kwaliteit van de buizen. Door de leiding op enkele plaatsen op te graven en daar een uitgebreid onderzoek te doen naar de verbindingen en de buiswand kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld het vervangen van de leiding door een groter exemplaar, het verdubbelen van de leiding of het opvoeren van pompcapaciteit.