icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Putinspectie m.b.v. 3D-Camera

Terwijl de inspectie van horizontale riooldelen door M.J. Oomen Moerdijk al zeer efficiënt met op afstand bedienbare hightech (HD) camera’s plaatsvindt, vraagt een gedetailleerde putinspectie om een andere aanpak. Met het Putpanoramo-systeem of onze TotalScan worden gedetailleerde 3D beeldopname gemaakt om zo te toestand van de put haarscherp van te leggen. De afmetingen van de put kunnen worden afgeleid van metingen die tijdens de inspectie van de put worden verricht.

Putpanoramo puntenwolk

De Putpanoramo, inspectie en geometrie in een

Het Putpanoramo-systeem levert niet alleen zeer nauwkeurige beelden van de put, maar ook complete 3D-data voor bepaling van de geometrie. De analyse van schadebeelden en de berekening van de geometrie kan achteraf op de computer plaatsvinden. De voordelen zijn duidelijk: snellere inspectie, minder hinder op straat, nauwkeurigere informatie en compleet digitaal gemak voor de beheerder.

Putpanoramo meting

Geometriebepaling achteraf

Dankzij de speciale software kunnen we de hele geometrie van de put direct vanuit de 3D-beelden berekenen. Dit gebeurt op basis van een groot aantal vastgelegde punten. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een aansluitleiding op te meten door een paar punten op de voeg te plaatsen. De software berekent dan zelf de vorm in 3D en geeft de afmetingen weer.

Veelzijdige toepassingen

Naast alle voorkomende objecten binnen rioolstelsels kunnen ook industriële objecten zoals schoorstenen zeer efficiënt met het Putpanoramo-systeem geïnspecteerd worden. Dat kan al vanaf een doorsnede van 300 mm.