HomeWeginspectieWeginspecties

Weginspecties

Naast alle ondergrondse inspecties die we bij M.J. Oomen Moerdijk uitvoeren, zijn we ook gespecialiseerd in weginspecties. Hierbij leggen we gedetailleerd de staat van de weg vast en kunnen we ook ondersteuning bieden bij het opstellen van een maatregelplan.

weginspectie zittend

Globale visuele inspectie (SUFWEG)

Naast de juiste inventarisatiegegevens vormen de resultaten uit globale visuele inspecties de basis voor een verantwoord wegbeheer. Afhankelijk van de situatie worden de inspecties lopend, met de fiets of vanuit een auto uitgevoerd. De inspecties worden uitgeverd met een Tablet-pc waarbij gebruik wordt gemaakt van gekoppeld kaartmateriaal en digitale inspectieformulieren.

Weginspectie

Klein onderhoud (KO) inspectie

Voor het structureel opsporen van te reparen gebreken heeft M.J. Oomen een eigen software module Klein Onder- houd (KO) ontwikkeld. Hiermee wordt het aanwezige klein onderhoud, voorzien van foto's, in coördinaten vastgelegd op uw digitale ondergrond.

 

Als resultaat leveren we een digitale tekening met daarop aangegeven de KO- locaties en een bijbehorend Excel bestand met de schades. Dit bevat per schade een maatregelvoorstel en de omvang ondersteund met een foto. Dit kan als input voor een ‘bestek' ten behoeve van uw eigen onderhoudsdienst of een aannemer worden gebruikt.

Gedetailleerde visuele inspectie

Door bouwactiviteiten wordt vaak schade aan wegen en wegmeubilair veroorzaakt. Met een gedetailleerde inspectie (inclusief foto) vooraf en achteraf kunnen de eventuele schades als gevolg van de activiteiten worden vastgesteld en begroot.

Koppeling met InfraViewer 3.0

Om inspectiegegevens op eenvoudige wijze te ontsluiten heeft M.J. Oomen de Infra-Viewer 3.0 ontwikkeld. Deze viewer stelt de beheerder in staat om beschikbare inspectiegegevens van objecten (zoals wegen, riolering, bebording en openbare verlichting) van achter zjn bureau te bekijken.

+