HomeBouw & Infra

Bouw & Infra

Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen heeft alle betrokken disciplines onder één dak; civiele betonbouw, leidingbouw, rioleringswerken, wegenbouw, waterbouw, ontwerp & advies en grondwerken. Onze mensen willen meer dan alleen uitvoeren.

Ze hebben de ambitie om uit te blinken, "wij gaan door waar anderen stoppen!

Civiele Betonbouw

Sinds 1996 is de M.J. Oomen Groep actief op het gebied van betonbouw. Er is de afgelopen jaren continu geïnvesteerd in de opleiding van personeel en materieel ten behoeve van deze...

Lees meer

Leidingbouw & Rioleringswerken

Vele kilometers riolering en (pers)leidingen zijn door de M.J. Oomen Groep gerealiseerd in zowel nieuwbouw als bestaande uitbreiding- of renovatieprojecten voor overheid, lokale overheid of...

Lees meer

Ontwerp & Advies

Niet alleen voor het ontwerpen, berekenen en tekenen van eigen werken, maar ook voor werken van derden kunnen wij een projectteam samenstellen. In dit projectteam zijn ervaren calculators,...

Lees meer

Grondwerken

Sinds de oprichting in 1959 zijn alle denkbare vormen van grondwerkzaamheden onlosmakelijk aan de M.J. Oomen Groep verbonden.

Lees meer

Heiwerken

Bij de aanleg van diepriolen, diepgemalen, nabezinktanks, kelders en overige constructies worden velerlei funderingswerken toegepast.

Lees meer

Beschoeiing

Beschoeiingwerkzaamheden voor watergangen en waterpartijen behoren van oudsher tot de bedrijfsactiviteiten van de M.J. Oomen Groep, waarbij alle denkbare materialen reeds zijn toegepast.

Lees meer
+