HomeProjecten Betononderzoek riolering Leiden

Betononderzoek riolering Leiden

In opdracht van de gemeente Leiden gaat M.J. Oomen Moerdijk tezamen met Reiniger Rions een aantal geselecteerde rioolleidingen reinigen en visueel inspecteren. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van het riool. Gelijktijdig wordt ook een radarscan gemaakt om de resterende wanddikte te achterhalen. Op grond van de verzamelde informatie kan dan de juiste maatregel worden voorgeschreven: geen verdere actie ondernemen, (gedeeltes van) het riool repareren of vervangen/renoveren. Dit alles gebeurt om het juist functioneren te waarborgen. U moet hierbij denken aan het afvoeren van overtollig regenwater en huishoudelijk afvalwater.


De werkzaamheden vinden plaats van week 45 tot week 48. U, als bewoner, wordt voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd door middel van een brief die huis aan huis wordt bezorgd. Het kan zijn dat een vooraf bepaalde planning niet wordt gehaald. Mede door invloed van weersomstandigheden kan er op voorhand geen exact tijdstip en locatie van de werkzaamheden worden aangegeven. Als gevolg hiervan kan het gebeuren dat u meermaals een brief ontvangt.

Reinigen en inspecteren riool bij u in de straat

Zoals hierboven aangegeven wordt het riool bij u in de straat alleen gereinigd of gereinigd en geïnspecteerd. Het reinigen gebeurt om te voorkomen dat er problemen door vervuiling ontstaan, daarnaast wordt er gereinigd om letterlijk een goed beeld te kunnen krijgen van de conditie/toestand tijdens de inspectie. Het reinigen wordt uitgevoerd met één of meerdere voertuigen. Inspecteren gebeurd met één voertuig uitgerust met een zelfrijdende robotcamera. Het reinigen van het riool kan enige overlast veroorzaken in woningen in de vorm van stank of water, maar van het inspecteren merkt u niets.

Wat kunt u merken?

Wateroverlast
Er bestaat een kleine kans dat het tijdens de reinigingswerkzaamheden gaat borrelen of dat er water omhoog komt in wasbakken, afvoerputjes of toilet. Wij raden u aan in de aangegeven week (op normale werkdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur het toilet af te dekken met het toiletdeksel en deze te verzwaren.

 

Stankoverlast
Het kan voorkomen dat door onderdruk in het hoofdriool één van de stankafsluiters in een woning of bedrijfspand worden leeggezogen. Op deze manier kan er een lichte rioolgeur in uw woning terechtkomen, omdat er een open verbinding tussen uw woning en het gemeentelijk riool ontstaat. Dit kan worden opgelost door de kraan even open te zetten of het toilet door te spoelen.

 

Verkeersoverlast
De reinigings- en inspectievoertuigen die de werkzaamheden uitvoeren hebben een omvang van een gemiddelde vrachtwagen en staan tijdens het werk voor korte tijd op dezelfde locatie. Het doorgaand verkeer kan voor korte tijd hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Ik heb geen deksel op mijn toilet, wat moet ik dan doen?

 • Leg eventueel een plaat op uw toilet over in de week dat het riool wordt gereinigd en verzwaar deze eventueel.
 • Als u geen plaat heeft kunt u ook een vuilniszak over het toilet trekken.

 

Ik ga op vakantie en misschien is mijn straat wel aan de beurt voor reiniging, wat moet ik dan doen?

 • Leg uit voorzorg voordat u met vakantie gaat, het deksel op alle toiletten en verzwaar deze.
 • Doe de stoppen in de afvoeren van wastafels e.d.

 

Wat wordt bedoeld met verzwaren?

 • Zet bijvoorbeeld een doos met kranten, een telefoonboek of een emmer met daarin gevulde plastic flessen op uw toiletdeksel.

 

Op welke dag van de week wordt er in mijn straat het riool gereinigd, in de brief staat een weeknummer genoemd en dat is ruim genomen?

 • De planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Soms zal er afgeweken worden van de planning vanwege regenval. Daarom is er nooit een exacte dag te noemen.

 

Kan ik tijdens de werkzaamheden gebruik maken van toilet, douche, bad en/of wasmachine?

 • Ja, dit is geen probleem. Let er wel op dat U na het gebruik van het toilet, deze opnieuw afdekt en verzwaard.

 

Ik kom thuis en er is water uit het toilet gekomen en het gehele huis stinkt?

 • Het water dat uit uw toilet is gekomen is in veel gevallen geen rioolwater maar het spoelwater wat in de sifon van uw toilet als waterslot/stankscherm dient.
 • In uw woning bevinden zich sifons (o.a. onder de wastafel, keukenafvoer, toilet e.d.) welke dienen als reukscherm/stankafsluiter tussen uw woning en het gemeentelijke rioolstelsel. Tijdens het reinigen van rioleringen ontstaat een onderdruk (vacuüm) in het hoofdriool waardoor het mogelijk kan zijn dat het aanwezige water in uw sifons als gevolg van de reiniging uit de sifons wordt onttrokken en er rioollucht in uw woning kan binnendringen.
 • Indien u na de reinigingswerkzaamheden rioollucht in de woning waarneemt raden wij u aan alle waterkranen even open te draaien zodat de sifons weer gevuld worden met water en deze weer een stankscherm/stankafsluiter tussen uw woning en het gemeentelijk rioolstelsel vormen. In de meeste gevallen verdwijnt deze rioollucht vrij snel uit uw woning en eventueel kunt u ramen en/of deuren openzetten.
 • In het geval van extreme gevallen en/of blijvende schade vragen wij U om contact met ons op te nemen.

Wat kunt u merken?

Verkeersoverlast

Als de kolkenzuiger aan de zijkant van de weg stilstaat en bezig is, kan voor de andere weggebruikers even ruimtegebrek ontstaan. Hiervoor vragen wij uw begrip. Let ook goed op bij het passeren van de kolkenzuiger.

Vragen?

Heeft u nog vragen omtrent de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van M.J. Oomen Leidingtechniek. Tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer +31 (0)168 356570 of via het e-mailadres: receptie@mjoomen.nl

Feiten & cijfers

 • Inspectiemethoden
  Video en Radar
 • Betrokken medewerkers
  9
 • Planning
  Week 45-48
 • Uniek
  Eerste keer radarinspectie in Leiden
 • Projectcategorieën
  Inspectie
+