icon-arrow-right
HomeNieuws VolkerWessels gaat gehele openbare ruimte voor gemeenten beheren en onderhouden

VolkerWessels gaat gehele openbare ruimte voor gemeenten beheren en onderhouden

Persberichten

VolkerWessels lanceert een nieuw initiatief voor samenwerking met gemeenten. Niet langer wordt gekeken naar specifieke werkzaamheden en bijbehorende kosten. Op basis van meerjarige prestatieafspraken wordt al het beheer en onderhoud voor de totale openbare ruimte uit handen genomen, waarbij een betere kwaliteit tegen een lagere prijs garandeerd kan worden en we gemeenten in staat stellen daadwerkelijk hun regierol te vervullen.

Woonwijk1

Prestatiegarantie

Het concept is ontwikkeld door dochteronderneming de M.J. Oomen Groep, mede op basis van een veertigtal interviews met wethouders, gemeentesecretarissen en afdelingshoofden van gemeenten. Op dit moment biedt de M.J. Oomen Groep gemeenten al aan om het onderhoud en beheer van de hele (afval)waterketen uit handen te nemen.

 

De prestaties van deze keten worden daarbij gegarandeerd. In samenwerking met andere VolkerWessels ondernemingen zetten we nu de stap naar prestatiegericht beheer en onderhoud van de volledige openbare ruimte.

Woonwijk2

Prima antwoord

Het concept sluit goed aan bij de wens van gemeenten die steeds meer taken moeten uitvoeren, maar met minder mensen en een dalend budget. De kwaliteit van de openbare ruimte komt hiermee onder druk. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is vernieuwend denken het devies, waarbij het samenwerken in netwerken van bedrijven, overheden en burgers steeds belangrijker wordt. Onze aanpak op basis van prestatieafspraken past daar prima in en stimuleert innovatie maximaal.

 

Wat levert het op?

Wat levert het meerjarig prestatiegericht beheren en onderhouden van de totale openbare ruimte een gemeente op?

  • Een toename van de kwaliteit;
  • Een afname van de beheer- en onderhoudskosten;
  • Budgetzekerheid;
  • Ruimte voor duurzaamheidsopgaven;
  • Structurele invulling SROI, arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Een participerende burger;
  • Doorlooptijdverkorting;
  • De innovatiecapaciteit in de markt wordt maximaal benut;
  • Een verhoogde burgertevredenheid;
  • Een gemeente die regie voert.

 

Kortom het biedt de mogelijkheid om structureel invulling te geven aan de vraagstukken waar we als maatschappij mee worstelen, zowel economisch, ecologisch als sociaal. 

Eco-effectieve woonwijk

Het prestatiegericht meerjarig beheer en onderhoud van de openbare ruimte komt voort uit een visieontwikkelingstraject binnen de M.J. Oomen Groep. Centrale gedachte daarbinnen is de ontwikkeling van een cradle2cradle ‘eco-effectieve woonwijk’.

Publiciteit

De landelijke media pakt het bericht breed op.

+