icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 14 januari 2021

M.J. Oomen en gemeente Tilburg verlengen samenwerking met vier jaar

Na reeds vier succesvolle jaren verlengt de gemeente Tilburg het samenwerkingsverband met M.J. Oomen Moerdijk, Rions en Suez. De drie aannemers, die hun krachten hebben gebundeld, zijn zodoende ook de komende vier jaar verantwoordelijk voor het reinigen, inspecteren en repareren van de kolken, kolk- en huisaansluitingen en het vrij-vervalriool binnen de gemeente.

Acht jaar lang reinigen en inspecteren

Ruim vier jaar geleden sloegen M.J. Oomen Moerdijk, Rions en Suez de handen ineen om gezamenlijk, als Rioolbeheer Combinatie Zuid, aan de slag te gaan met het reinigen en inspecteren van de riolen en kolken binnen de gemeente Tilburg. Na vier succesvolle jaren is nu besloten om deze samenwerking met nog eens vier jaar te verlengen. Dat betekent dat de aannemers nog tot begin 2025 werkzaamheden uit zullen voeren, aan in totaal zo'n 1200 kilometer vrij-vervalriool en ruim 60.000 kolken. Naast het inspecteren is M.J. Oomen ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van deelreparaties van het riool.

''Samen met de opdrachtgever en onze partners ontwikkelden we een vooruitstrevende vorm van rioolbeheer, waarbij we ons laten leiden door data''
Ron Martens, projectleider M.J. Oomen Moerdijk

Van inspanning naar prestatie

Waar voor aanvang van het contract nog het bekende “rondje rond de kerk” werd uitgevoerd, het inspanningsgerichte, cyclische rioolbeheer, hebben de partijen het rioolbeheer nu samen met de gemeente Tilburg ingericht op basis van prestatie en effect. De keuze om bepaalde locaties te reinigen en of te inspecteren wordt gemaakt op basis van aantoonbaarheid en data. In het eerste jaar is met behulp van alternatieve inspectietechnieken en uitkomende data een meerjarenplan opgezet. Dit maakt het mogelijk om zeer gericht te reinigen, inspecteren of onderzoek uit te voeren aan de riolering, kolken, huis- en kolkaansluitingen. Het zijn de eerste stappen richting prestatiegericht beheer.

Hiermee is niet alleen invulling gegeven aan de doelstelling, verbeterde inzet van financiële middelen en een goed functionerend rioolstelsel, maar ook aan het samen groeien met de gemeente Tilburg. Het is het bewijs dat de optelsom van kennis en ervaring van opdrachtgever en opdrachtnemer meer is dan enkel de “som der delen” en maakt dat wij met plezier uitkijken naar de komende 4 jaar.

Projectleider Ron Martens'Het uiteindelijke doel van onze werkzaamheden is een goed functionerend riool. Dat bereik je door de huidige kwaliteit van de strengen in kaart te brengen en daar vervolgens op te acteren. In de gemeente Tilburg, zesde stad van Nederland, ligt ruim 1200 kilometer aan vrij-vervalriool. Dat vraagt om een vooruitstrevende aanpak van inspectie. Samen met de opdrachtgever en onze partners ontwikkelden we een vooruitstrevende vorm van rioolbeheer. Daarbij laten we ons leiden door data en gaan we niet meer zomaar op pad om een put open te trekken. Het is een doeltreffende en kostenbesparend aanpak die we, gelukkig ook de komende vier jaar met enthousiasme zullen voortzetten'.