icon-arrow-right
HomeNieuws Binnen vijf dagen een in gebruik zijnde waterzuivering conserveren en aanpassen: Project Waterschap Brabantse Delta

Binnen vijf dagen een in gebruik zijnde waterzuivering conserveren en aanpassen: Project Waterschap Brabantse Delta

Actueel

In navolging op het conserveren van de influentleiding voert M.J. Oomen werkzaamheden uit aan het rioolgemaal Emerweg in Breda. Dit is het belangrijkste gemaal van de stad. Het hoofddoel van de werkzaamheden is het conserveren van diverse betonnen onderdelen in het natte deel van het gemaal. De aangetaste gedeelten worden behandeld met een speciale betoncoating.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een bouwteam bestaande uit Otjens Groep en M.J. Oomen Groep. Otjens Groep is verantwoordelijk voor de betonconservering en M.J. Oomen voor alles wat nodig is, zodat Otjens zijn werk goed kan doen. In hoofdzaak komt dit neer op zorgdragen voor de veiligheid, het afsluiten en het leeg krijgen van het stelsel. In ongeveer vijf dagen van zestien uur worden de werkzaamheden uitgevoerd. De uiteindelijke oplevering wordt door M.J. Oomen vastgelegd op film.

Hydraulische situatie in de ontvangstkelder

Voor deze werkzaamheden dienen het gemaal en de toevoer volledig te worden stilgelegd. Dit geeft gelegenheid om, naast het betononderhoud, ook andere werkzaamheden uit te voeren. Eén van deze werkzaamheden is het verbeteren van de hydraulische situatie in de kelder. In de kelder komen twee hoofdstromen uit: één uit het centrum en de andere vanuit Breda-Noord. Het aanbod vanuit het centrum is groter dan het aanbod vanuit Breda-Noord waardoor opstuwing plaatsvindt in de ontvangstkelder. Dit veroorzaakt problemen in de afvoer en het zorgt voor lagere stroomsnelheden waardoor zand en slib bezinken. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel waarin de aanvoerleiding Noord regelmatig moet worden gereinigd en grote hoeveelheden zand en slib moeten worden afgevoerd.

RVS-constructie op maat gemaakt

Door de hydraulische situatie in de ontvangstkelder te verbeteren en het beter geleiden van de waterstromen is de verwachting dat het probleem van de vervuiling en de opstuwing wordt opgelost. Om de stromen te scheiden is, naar een idee van M.J. Oomen, een RVS-constructie ontworpen.

 

RVS geniet de voorkeur boven een vaste constructie van beton aangezien deze sneller is aan te brengen en later eventueel kan worden aangepast of verwijderd zonder ingrijpende werkzaamheden. M.J. Oomen maakt de RVS-constructie volledig op maat in de eigen werkplaats in Sprundel en plaatst deze zelf.

Veiligheid: een belangrijk aspect van het werk

Voor de werkzaamheden is geen grote (om)pompinstallatie nodig. Dankzij de goede samenwerking tussen gemeente, waterschap en aannemer kan gemeente Breda gedurende 24 uur bufferen. Voor aanvang van de werkzaamheden is een afsluitplan opgesteld en zijn diverse afsluiters semipermanent geplaatst. Deze afsluiters worden vooraf in de putten gehangen, zodat ze snel geplaatst en gestempeld kunnen worden.

 

Gedurende de werkzaamheden is permanente bewaking aanwezig van onder andere het waterniveau achter de afsluiters, de luchtdruk van de afsluiters, de leidingen en gasmeting in de kelder. Al deze zaken worden geregistreerd. Daarnaast worden putbetredingslijsten gebruikt om de tijdsduur van de medewerkers in de leiding of kelder te registreren in verband met de Arbo-regelgeving. Dit alles om de veiligheid te borgen.

 

Kortom, een mooi project waarbij diverse specialisaties van M.J. Oomen Groep lean en integraal worden ingezet: de aannemerij, de inspectie-afdeling, KAM en de werkplaats. Lean Ontzorging pur sang!

+