icon-arrow-right
HomeNieuws Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen uit Sprundel wint BVP opdracht

Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen uit Sprundel wint BVP opdracht

Actueel

Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen uit Sprundel wint BVP opdracht Hoogheemraadschap Van Schieland en De Krimpenerwaard.

HHSKlogo

Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen uit Sprundel heeft een BVP aanbesteding gewonnen, uitgeschreven door Hoogheemraadschap Van Schieland en De Krimpenerwaard. 2 bedrijven schreven zich in voor deze opdracht.

Voor een robuuster watersysteem wil Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) tussen de Essenburgsingel en de Delfshavense Schie een nieuw gemaal met persleiding, stuw en uitmondingsconstructie realiseren. Het project heeft de de naam ‘Gemaal Essenburgsingel’ en dient ter vervanging van het tijdelijke gemaal dat zich bevindt aan de Stadhoudersweg (noordzijde van Diergaarde Blijdorp). Met het nieuwe gemaal dient het watersysteem in Rotterdam-Noord en Delfshaven duurzamer en beter bestand te maken tegen hevige weersomstandigheden. Op basis van hydraulische berekening van het Hoogheemraadschap is een capaciteit benodigd van 38 m3/min. Het gemaal dient uiterlijk 29 februari 2016 te worden opgeleverd.

Essenburgsingel

HHSK zocht een contractpartij welke dit kan realiseren. De opdracht tot ontwerp, voorbereiding en uitvoering van het Werk is verleend in de vorm van een Design & Construct contract met toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracvormen (UAV-gc 2005).

 

HHSK heeft ervoor gekozen het Werk met een sterk kwalitatief gunningkarakter in de markt te zetten en gebruik te maken van de principes van Best Value Procurement (BVP), in het Nederlands vertaalt naar Prestatie-inkoop. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het boek ‘Prestatieinkoop’ (3e druk) van Scenter.

 

Doel van HHSK is om hiermee op een beheerste wijze een overeenkomst te sluiten met een prestatiegerichte en projectbekwame contractpartij (dé expert), die tegen zo laag mogelijke kosten zo goed mogelijk invulling geeft aan de projectdoelstellingen, en hoge prestaties levert tijdens de uitvoering van de opdracht (op tijd, binnen budget en hoge klanttevredenheid). HHSK heeft met de gunning aan Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen deze expert gevonden.

+