icon-arrow-right
HomeNieuws ISO 14001-certificaat behaald

ISO 14001-certificaat behaald

Duurzaamheid

De M.J. Oomen Groep is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de mogelijke nadelige gevolgen die de diverse bedrijfsactiviteiten op het milieu kunnen veroorzaken. Het behalen van het ISO 14001-certificaat was daarom een vanzelfsprekendheid.
Milieu

Integrale aanpak

Het milieubeleid wordt - evenals de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn - als een integraal onderdeel van onze totale bedrijfsvoering gezien.

Certificering

In 2012 zijn we gestart met het opzetten van een milieuzorgsysteem conform NEN-EN ISO14001. Dit milieumanagementsysteem is een onderdeel van ons integraal KAM-systeem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via dit systeem wordt structureel aandacht besteed aan milieu binnen onze bedrijfsvoering. Zo kunnen we voldoen aan de wet- en regelgeving en milieurisico's beheersen. Daarnaast streven we naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen onze organisatie.

  

Met trots kunnen we mededelen dat de in februari 2014 afgenomen audits succesvol zijn verlopen en we het ISO 14001-certificaat hebben behaald!

+