icon-arrow-right
HomeNieuws Inzicht in korte- en langetermijnbeheer: degradatieanalyse op rioolinspecties.

Inzicht in korte- en langetermijnbeheer: degradatieanalyse op rioolinspecties.

Actueel

De laatste jaren zien we een toenemende vraag op managementniveau om het rioolrecht op lange termijn te kunnen onderbouwen.

Voorheen werden aannames gebruikt om de levensduur van het riool te bepalen en de daaraan gekoppelde kosten. Dit was de theoretische basis om het rioolrecht te kunnen verantwoorden. Nu we steeds meer data tot onze beschikking hebben en daar de ontwikkelingen in een tijdsperspectief van af kunnen leiden heeft M.J. Oomen Groep een nieuwe methode ontwikkeld. Dit is een methode om uitspraken te doen over de levensduur van het riool en onderhoudskosten op lange termijn.

Een theoretische benadering om de levensduur van het riool te bepalen is onzeker. Hoe kan toch iets gezegd worden over de kosten en onderhoudsvraag op lange termijn van de riolering?

Degradatie is het proces waarbij de oorspronkelijke kwaliteit van het materiaal vermindert of helemaal verloren gaat. Hierbij wordt gekeken naar drie verschillende categorieën van mogelijke toetstandsaspecten: stabiliteit, waterdichtheid en afstroming. Op basis van de actuele en historische inspectiedata wordt middels een (theoretisch onderbouwde) beoordeling de degradatie bepaald. Dit doet M.J. Oomen Groep door een vergelijking te maken tussen de oudste aanwezige inspectie en de meest actuele inspectie van de riolering en de tijdsduur hiertussen.

Deze beoordeling kan vervolgens tweeledig worden gebruikt:


Op korte termijn is te bepalen welke onderhoudsmaatregelen benodigd zijn om het riool op het gewenste onderhoudsniveau te houden. Op de lange termijn kunnen uitspraken worden gedaan over het verlies van de oorspronkelijke staat van het materiaal en de snelheid van afname. Op basis hiervan kan vervolgens een gefundeerde prognose worden gemaakt over de levensduur en/of vervangingstermijn van het riool.

 

Bent u op zoek naar een onderbouwing van uw rioolbeleid gebaseerd op feiten? Neem dan contact met ons op, dan bieden we u een maatgerichte aanpak.

+