icon-arrow-right
HomeNieuws Meedenken en samenwerken: BGT-implementatie, mutaties en inspecties bij één partij

Meedenken en samenwerken: BGT-implementatie, mutaties en inspecties bij één partij

Actueel

Voor de cyclische weginspectie heeft gemeente Roosendaal M.J. Oomen opdracht gegeven voor mutatieverwerking. Aanvullend wordt een Globale Inspectie volgens CROW 146 uitgevoerd, inclusief het registreren (zowel administratief als geografisch) van het Klein onderhoud.

Aanleiding

Gemeente Roosendaal wilde kort na de inspectie werkzaamheden de mutaties op de in eigen beheer gemaakte  BGT-kaart implementeren.

 

De gemeente Roosendaal verwachtte dat dit proces niet in één keer dekkend zou zijn en dat na implementatie van de kaart nog een extra inspectieronde gedaan zou moeten worden. Dit om het detailniveau van de kaart volledig te krijgen. M.J. Oomen heeft de gemeente gevraagd een controle te mogen uitvoeren op de huidige BGT-kaart. Uit deze controle bleek dat de (wegen-)BGT-kaart bijna volledig de wegenbeheerkaart kon vervangen.

Maatwerkapplicatie

Om een tweede mutatieronde te voorkomen is de BGT-kaart aan een speciaal ontwikkelde applicatie gekoppeld. Tijdens het veldwerk worden “kleine” afwijkingen in de BGT-kaart aangepast naar de actuele situatie. Daar waar aanpassingen niet door de inspecteurs gedaan kunnen worden, wordt in de applicatie informatie verzameld voor de geospecialisten van de gemeente. Met deze informatie kan de wegbeheerder de landmeters gericht aansturen voor het bijwerken van de BGT en de wegenbeheergegevens.

Weginspectie WR

Efficiënt en effectief

Door deze klantgerichte manier van meedenken heeft M.J. Oomen waarde toegevoegd aan het  proces binnen de gemeente. Alle gegevens worden verwerkt door één opdrachtnemer. Het traject wordt in één fase uitgevoerd en er is voor de gemeente één aanspreekpunt. Er zijn minder processtappen, er is directe controle in het veld, afwijkingen worden direct geconstateerd en aangepast en gemeld aan de opdrachtgever op een overzichtelijke wijze.

 

Wilt u de mogelijkheden voor uw beheersysteem bespreken, neemt u dan contact op met Egon Hendriks, telefoon: 06-14 35 10 12, e-mail: e.hendriks@mjoomen.nl.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt straks dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, riolering en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bepaalt dat de BGT op 1 januari 2016 beschikbaar moet zijn. De bronhouders zijn verantwoordelijk voor het opleveren en bijhouden van hen deel van deze kaart. Vanaf 2017 zijn overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van hen werkt bovendien verplicht gebruik te maken van deze basisregistratie. De invoering van de BGT heeft daarmee impact op zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering van uw organisatie. (bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 

 

 

+