Veiligheid

M.J. Oomen Moerdijk vindt veiligheid op en rondom haar project- en bouwlocaties van groot belang. Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van onze eigen medewerkers, maar ook om die van alle andere betrokkenen, zoals; weggebruikers, omwonende, bezoekers en opdrachtgevers.

Blik op scherp

Veiligheidsevents Blik op Scherp

In 2012 zijn, ter verhoging van het veiligheidsbewustzijn, veiligheidsevents gehouden met onze directie, bedrijfsleiders, team leiders, projectleiders en KAM- coördinatoren. De dag begon met een bewustwordingssessie, met als belangrijkste thema's, hoe beleven we veiligheid, zien we allemaal hetzelfde, wat is (veiligheids)bewustzijn en hoe kunnen we zorgen dat we ons zo bewust mogelijk van veiligheid zijn. Kortom hoe houden we onze "blik op scherp".

 

Daarnaast waren er workshops met als thema Zie, Bespreek en Doe. Via fotomateriaal uit onze eigen praktijk en rollenspellen werd het veiligheidsbewustzijn van ons kader versterkt. Op deze wijze is de aftrap gegeven van een jaar waarin veiligheid topprioriteit heeft gekregen en via interne evenementen en communicatie wordt deze boodschap overgebracht aan al onze medewerkers. Ook 2013 zal in het teken (blijven) staan van een verbeternde veiligheidscultuur en verhoogd veiligheidsbewustzijn.

+