Sponsoring en donaties

Onze maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich echter niet enkel tot onze projecten, maar blijkt ook uit onze ondersteuning van maatschappelijke, sportieve en sociale initiatieven. We tonen deze betrokkenheid via ons sponsor- en donatiebeleid, waarbij de (actieve) inzet van onze medewerkers, in de basis, centraal staat.

Stichting Anders

M.J. Oomen Moerdijk is trotse partner van Stichting Anders

M.J. Oomen Moerdijk is een trotse partner van Stichting Anders. Een stichting die de commerciële sector uitdaagt om hulp te bieden aan mensen uit de samenleving die dit goed kunnen gebruiken. Zelf verwoorden zij dat als volgt:

 

Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet ANDERS. Stichting ANDERS wil heel specifiek in de commerciële sector ondernemers uitdagen om een stukje van hun producenten/diensten/talenten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Vervolgens is het onze taak om deze ondersteuning te koppelen aan de juiste hulpvragen vanuit de samenleving. Op deze manier is stichting ANDERS een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben.

 

Meer informatie vind je op hun website: www.stichtinganders.nl

Doppen KNGF

Plastic doppen voor KNGF geleidehonden

Bij M.J. Oomen Moerdijk vinden we het niet alleen belangrijk om duurzaamheid en circulariteit te verwerken in onze producten en diensten, maar we voeren dit ook door in de inrichting van ons pand en ook onze collega's zetten zich in voor een beter milieu. Een van de mooie acties die op initiatief van een collega is ontstaan, is het verzamelen van plastic doppen voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding en dus verzamelen we op kantoor alle plastic doppen die we gebruikt hebben. Zo sparen we niet alleen doppen maar ook het milieu! 

Samenwerkingsverband tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijs, de 3 O’s

Dit initiatief van de Gemeente Rucphen heeft als doel, leerlingen te enthousiasmeren een vak te leren en te stimuleren om afstudeeropdrachten te kiezen die bijdragen aan de samenhang tussen studenten, bedrijven en de burgers. Leerlingen van het Munnikenheide College in Rucphen hebben een abri ontworpen om ouderen te beschermen tegen wind en regen in de Hoeksestraat in Schijf. Een mooi initiatief en gebaar richting een kwetsbare doelgroep in onze maatschappij. Dit initiatief werd gesteund door de firma Spie, voor het ontwerp en de constructie en de M.J. Oomen Groep voor het transport en de realisatie, samen met de leerlingen. Dit project wordt door het gemeentebestuur van Rucphen als eerste aanzet gezien tot een permanente samenwerking tussen de 3 O's en verdient navolging in andere bedrijfstakken.

M.J. Oomen Groep steunt stichting de Luchtballon

Al meer dan 25 jaar staan kinderen en jongeren, in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar, centraal bij Stichting De Luchtballon. Ontstaan uit het werk van het Nederlands Astma Fonds en uitgegroeid van kleinschalige kampjes met alleen maar astmapatiëntjes is De Luchtballon nu een geheel zelfstandige stichting die therapeutische kampen organiseert voor kinderen en jongeren met o.a. astma, voedselallergie en eczeem. Sinds 2001 op een uniek bosrijk terrein van ruim 7,5 hectare in de gemeente Woensdrecht dat jaarlijks wordt bezocht door zo'n 12.500 kinderen uit binnen- en buitenland.

 

M.J. Oomen heeft in 2010 het "openlucht theater gebouwd" en steunt de Stichting als lid van de Club van 100.

 

Kijk voor meer informatie op: www.deluchtballon.nl

M.J. Oomen Groep steunt Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DPJ)

Drugs is een van de bedreigingen waar de hedendaagse jeugd aan ten prooi kan vallen. We kunnen dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het geven van adequate en aansprekende voorlichting. De stichting DPJ is sinds 1998 bezig om het druggebruik onder jongeren tegen te gaan door goede voorlichting. Dit doen ze ondermeer door de uitgifte van voorlichtingsfilms, op DVD, en deze gratis ter beschikking te stellen aan "alle" scholen in Nederland. De M.J. Oomen Groep facilliteert de uitgave van deze DVD box op basisschool Vinkenbos in Sprundel.

M.J. Oomen Groep steunt Kenia Waterbouwteam 2012

Water is van cruciaal belang voor al het leven op aarde. Er zijn veel mensen op deze aarde die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Met de huidige klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking zal dit alleen maar verslechteren. In grote delen van Afrika is regenwater schaars. Daardoor is er ook weinig zoet oppervlakte- en grondwater te vinden. Om het schaarse regenwater nuttig te benutten, moet dit worden vast gehouden.

 

Vier studenten van het Koning Willem I College uit Den Bosch gingen in februari 2012 naar Kenia. Zij hadden als opdracht, samen met de lokale bevolking in het Kitui-district, te werken aan de bouw van een dam om het regenwater vast te houden. 

 

Met dit project dragen de heren hun steentje bij aan verbeterde leefomstandigheden van de lokale bevolking. "Ons hoofddoel is om de lokale bevolking in de toekomst te voorzien van schoon (drink-) water. Verder willen we vakkennis overdragen aan Keniaanse studenten, die we tijdens de bouw begeleiden zodat zij deze kennis zelf kunnen toepassen en overdragen. Ook hopen we zelf hiermee technische en culturele kennis op te doen."


+