Sponsoring en donaties

Onze maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich echter niet enkel tot onze projecten, maar blijkt ook uit onze ondersteuning van maatschappelijke, sportieve en sociale initiatieven. We tonen deze betrokkenheid via ons sponsor- en donatiebeleid, waarbij de (actieve) inzet van onze medewerkers, in de basis, centraal staat.

Sponsoring Kenia project
Het bouwteam en haar sponsoren

M.J. Oomen Groep steunt Kenia Waterbouwteam 2012

Water is van cruciaal belang voor al het leven op aarde. Er zijn veel mensen op deze aarde die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Met de huidige klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking zal dit alleen maar verslechteren. In grote delen van Afrika is regenwater schaars. Daardoor is er ook weinig zoet oppervlakte- en grondwater te vinden. Om het schaarse regenwater nuttig te benutten, moet dit worden vast gehouden.

 

Vier studenten van het Koning Willem I College uit Den Bosch gingen in februari 2012 naar Kenia. Zij hadden als opdracht, samen met de lokale bevolking in het Kitui-district, te werken aan de bouw van een dam om het regenwater vast te houden. 

 

Met dit project dragen de heren hun steentje bij aan verbeterde leefomstandigheden van de lokale bevolking. "Ons hoofddoel is om de lokale bevolking in de toekomst te voorzien van schoon (drink-) water. Verder willen we vakkennis overdragen aan Keniaanse studenten, die we tijdens de bouw begeleiden zodat zij deze kennis zelf kunnen toepassen en overdragen. Ook hopen we zelf hiermee technische en culturele kennis op te doen."

Lees meer op: keniawaterbouwteam2012.nl

Sponsoring Timo's Dream Team

M.J. Oomen Groep steunt Alpe d’Huzes, opgeven is geen optie!

Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen om zo een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag 6x de Alpe d'Huez beklimmen, een bijna onmogelijke opgave. Toch lukt het al jaren heel veel deelnemers, waaronder een aantal (ex-)kankerpatiënten. Opgeven is immers geen optie!

 

Een inspirerend project, ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden en ter inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn. M.J. Oomen steunt dit project in 2012 voor de 3e maal via Team Informatica Bocht-7 en Timo's Dream Team.

Samenwerkingsverband tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijs, de 3 O’s

Dit initiatief van de Gemeente Rucphen heeft als doel, leerlingen te enthousiasmeren een vak te leren en te stimuleren om afstudeeropdrachten te kiezen die bijdragen aan de samenhang tussen studenten, bedrijven en de burgers. Leerlingen van het Munnikenheide College in Rucphen hebben een abri ontworpen om ouderen te beschermen tegen wind en regen in de Hoeksestraat in Schijf. Een mooi initiatief en gebaar richting een kwetsbare doelgroep in onze maatschappij. Dit initiatief werd gesteund door de firma Spie, voor het ontwerp en de constructie en de M.J. Oomen Groep voor het transport en de realisatie, samen met de leerlingen. Dit project wordt door het gemeentebestuur van Rucphen als eerste aanzet gezien tot een permanente samenwerking tussen de 3 O's en verdient navolging in andere bedrijfstakken.

M.J. Oomen Groep steunt stichting de Luchtballon

Al meer dan 25 jaar staan kinderen en jongeren, in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar, centraal bij Stichting De Luchtballon. Ontstaan uit het werk van het Nederlands Astma Fonds en uitgegroeid van kleinschalige kampjes met alleen maar astmapatiëntjes is De Luchtballon nu een geheel zelfstandige stichting die therapeutische kampen organiseert voor kinderen en jongeren met o.a. astma, voedselallergie en eczeem. Sinds 2001 op een uniek bosrijk terrein van ruim 7,5 hectare in de gemeente Woensdrecht dat jaarlijks wordt bezocht door zo'n 12.500 kinderen uit binnen- en buitenland.

 

M.J. Oomen heeft in 2010 het "openlucht theater gebouwd" en steunt de Stichting als lid van de Club van 100.

 

Kijk voor meer informatie op: www.deluchtballon.nl

M.J. Oomen Groep steunt Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DPJ)

Drugs is een van de bedreigingen waar de hedendaagse jeugd aan ten prooi kan vallen. We kunnen dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het geven van adequate en aansprekende voorlichting. De stichting DPJ is sinds 1998 bezig om het druggebruik onder jongeren tegen te gaan door goede voorlichting. Dit doen ze ondermeer door de uitgifte van voorlichtingsfilms, op DVD, en deze gratis ter beschikking te stellen aan "alle" scholen in Nederland. De M.J. Oomen Groep facilliteert de uitgave van deze DVD box op basisschool Vinkenbos in Sprundel.

+