Milieubeleid

Het beleid van de M.J. Oomen Groep is erop gericht om onderscheidend en toonaangevend te zijn in al haar activiteiten, waarbij kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en ons milieu centraal staat.

Milieu

Betrokkenheid

Daarbij wordt ook onze betrokkenheid bij de samenleving niet vergeten. Een maatschappelijke betrokkenheid die niet uitsluitend geldt voor de projecten, maar ook blijkt uit inspanningen bij maatschappelijke vraagstukken. Zo willen we onze bijdrage aan een leefbare samenleving vormgeven.

Het milieubeleid wordt - evenals de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn - als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering gezien. Het milieubeleid is er op gericht om de negatieve milieueffecten die onze bedrijfsactiviteiten met zich mee (kunnen) brengen te reduceren dan wel tot een minimum te beperken om zo milieuvervuiling te voorkomen.

De directie is zich ervan bewust dat dit een verantwoordelijkheid is van de hele onderneming.

In dat licht verplichten wij ons tot:

 

 • Het optimaliseren en in stand houden van het milieuzorgsysteem volgens de ISO14001.
 • Het respecteren van de geldende milieuvoorschriften en wet- & regelgeving.
 • Het beoordelen en op grond van nieuwe inzichten periodiek vaststellen van milieudoelstellingen om de milieuprestaties continu te verbeteren.

 

Milieubeleid

Het milieubeleid van de M.J. Oomen Groep is gericht op:

 

 • Naleving van milieuwet- en regelgeving en anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving.
 • Reductie van CO2-emissie.
 • Gebruik van materialen met eigenschappen of productiewijzen die minder milieubelastend zijn te stimuleren.
 • Reductie van water- en energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en/of technische maatregelen.
 • Ontwikkeling van innovatieve methoden en toepassingen om de milieubelasting van bepaalde handelingen, processen en diensten te verminderen.
 • Inkoop van duurzame producten en diensten.
 • Verantwoord gebruik van onvermijdelijke gevaarlijke en milieubelastende stoffen.
 • Duurzaam beheer en inperking van afvalstromen.
 • Vergroting van milieubewustzijn bij de medewerkers en betrokken derden.

 

Een zaak van iedereen

Ons integraal KAM management in het algemeen en het milieuzorgsysteem in het bijzonder is een zaak van iedereen die bij en voor de M.J. Oomen Groep actief is. Als directie verwachten wij daarom van iedereen dat men zich hiervoor inzet!

 

De milieudoelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld. Op deze manier houdt de M.J. Oomen Groep het milieumanagementsysteem actueel en voldoet de organisatie aan de meest actuele normen.

Beleidsverklaring

De volledige (milieu)beleidsverklaring(en) van de M.J. Oomen Groep is hieronder vrij op te vragen.

Aanvraag beleidsverklaring

* Verplichte velden
+