CO2 Prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 binnen onze bedrijfsvoering is voor de M.J. Oomen Groep een belangrijk doel.
CO2 index visual

Bewust ondernemen

De vele voertuigbewegingen zorgen voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook de energiehuishouding binnen onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2.

CO2 certificaat niveau 5 versie 2.0

Sinds 2009 is ons beleid actief gericht op de vermindering van de CO2 uitstoot. Onze ambitie is in 2015 een reductie van 8,5 procent te realiseren. In 2011 was de emissie al met 6,3 procent afgenomen, hetgeen heeft geresulteerd in het CO2 certificaat niveau 5 versie 2.0. 

 

 

+