HomeOver onsMVO, Milieu & Duurzaamheid

MVO, Milieu & Duurzaamheid

Onze maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich niet enkel tot onze projecten, maar blijkt ook uit onze betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken zoals het milieu, duurzaamheid, veiligheid en integriteit.

MVO index visual

M.J. Oomen Groep, onderdeel van onze samenleving

We zijn onderdeel van de samenleving en daarbij past dat we ook onze betrokkenheid met die samenleving uitdragen. Dat geldt voor onze projecten ten aanzien van de effecten op de directe omgeving maar ook voor onze communicatie met alle betrokken partijen. We tonen onze betrokkenheid via ons sponsor- en donatiebeleid, waarbij de (actieve) betrokkenheid van onze medewerkers, in de basis, centraal staat.

Milieubeleid

Het beleid van de M.J. Oomen Groep is erop gericht om onderscheidend en toonaangevend te zijn in al haar activiteiten, waarbij kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en ons milieu centraal staat.

Lees meer

CO2 Prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 binnen onze bedrijfsvoering is voor de M.J. Oomen Groep een belangrijk doel.

Lees meer

Sponsoring en donaties

Onze maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich echter niet enkel tot onze projecten, maar blijkt ook uit onze ondersteuning van maatschappelijke, sportieve en sociale initiatieven. We tonen deze...

Lees meer

Veiligheid

M.J. Oomen Groep vindt veiligheid op en rondom haar project- en bouwlocaties van groot belang. Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van onze eigen medewerkers, maar ook om die van alle...

Lees meer
+