Ondergrondse Infra - M.J. Oomen
HomeInspectieOndergrondse Infra

Ondergrondse Infra

Leidinginspectie m.b.v. camera's

Vakbekwame en doelmatige inspectie van leidingen, zoals riolen, is de basis van efficiënt onderhoud en verantwoord beheer. Periodieke inspectie en onderhoud kan (onherstelbare) schade...

Lees meer

Putinspectie m.b.v. camera's

Terwijl de inspectie van horizontale riooldelen door M.J. Oomen Moerdijk al zeer efficiënt met digitale beeldinformatie plaatsvindt, was in putten tot nu toe nog visuele beoordeling en meting...

Lees meer

Leidinginspectie m.b.v. radar

In het verlengde van de leidinginspectie met behulp van camera's is een meetmethodiek ontwikkeld om, gelijktijdig met de reguliere camera-inspectie, met behulp van radar de kwaliteit van de...

Lees meer

Bodemonderzoek m.b.v. radar

Het onderzoeken van de bodem met behulp van grondradar kan voor diverse uiteenlopende doeleinden uitkomst bieden.

Lees meer

Kabels en leidingen m.b.v. radar

Vanwege de invoering van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten ligt de verantwoordelijkheid van graafschade niet zonder meer bij de grondroerder maar kan ook, bij ondeugdelijk...

Lees meer
+