Wegen - M.J. Oomen

Wegen

Wegen vormen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Het is dus van groot belang om de kwaliteit ervan op peil te houden. Juist vanwege dat intensieve gebruik zijn wegen echter meer aan kwaliteitsverloop onderhevig dan andere vormen van infrastructuur. Een volledig inzicht in de bestaande kwaliteit en het kwaliteitsverloop is noodzakelijk. Als specialist in weginspecties biedt M.J. Oomen Weginspectie u een sluitend systeem voor optimaal wegbeheer.
Weginspectie
Om u een volledig inzicht te geven, zet M.J. Oomen diverse inspectiemethoden in. De weginspecties worden door ervaren en gediplomeerde inspecteurs uitgevoerd. Zij werken conform de laatste CROW-systematiek. Tijdens de weginspecties maken de inspecteurs gebruik van een tablet-PC. Hierop beschikken zij over een GBKN, een gekoppelde kaart aan een database èn speciaal ontwikkelde software voor opname Klein Onderhoud. Ook voor alle voorkomende inventarisaties van objecten in de openbare ruimte kunt u bij ons terecht. Hiervoor beschikken onze inspecteurs over moderne GIS software.

Globale visuele inspectie (SUFWEG)

Naast de juiste inventarisatiegegevens vormen de resultaten uit globale visuele inspecties de basis voor een verantwoord wegbeheer. Afhankelijk van de situatie worden de inspecties lopend, met de fiets of vanuit een auto uitgevoerd. De inspecties worden uitgeverd met een Tablet-pc waarbij gebruik wordt gemaakt van gekoppeld kaartmateriaal en digitale inspectieformulieren.

Klein onderhoud (KO) inspectie

Voor het structureel opsporen van te reparen gebreken heeft M.J. Oomen een eigen software module Klein Onder- houd (KO) ontwikkeld. Hiermee wordt het aanwezige klein onderhoud, voorzien van foto's, in coördinaten vastgelegd op uw digitale ondergrond.

 

Als resultaat leveren we een digitale tekening met daarop aangegeven de KO- locaties en een bijbehorend Excel bestand met de schades. Dit bevat per schade een maatregelvoorstel en de omvang ondersteund met een foto. Dit kan als input voor een ‘bestek' ten behoeve van uw eigen onderhoudsdienst of een aannemer worden gebruikt.

Gedetailleerde visuele inspectie

Door bouwactiviteiten wordt vaak schade aan wegen en wegmeubilair veroorzaakt. Met een gedetailleerde inspectie (inclusief foto) vooraf en achteraf kunnen de eventuele schades als gevolg van de activiteiten worden vastgesteld en begroot.

Koppeling met InfraViewer 3.0

Om inspectiegegevens op eenvoudige wijze te ontsluiten heeft M.J. Oomen de Infra-Viewer 3.0 ontwikkeld. Deze viewer stelt de beheerder in staat om beschikbare inspectiegegevens van objecten (zoals wegen, riolering, bebording en openbare verlichting) van achter zjn bureau te bekijken.
+