icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Weginspecties

Naast alle ondergrondse inspecties die we bij M.J. Oomen Moerdijk uitvoeren, zijn we ook gespecialiseerd in weginspecties. Hierbij leggen we gedetailleerd de staat van de weg vast en bieden we ook ondersteuning het opstellen van een maatregelplan. Een overzicht van onze handelswijze vindt u op het productblad weginspecties.

Weginspectie

Globale visuele inspectie (SUFWEG)

Naast de juiste inventarisatiegegevens vormen de resultaten uit globale visuele inspecties de basis voor een verantwoord wegbeheer. Afhankelijk van de situatie worden de inspecties lopend, met de fiets of vanuit een auto uitgevoerd. De inspecties worden uitgeverd met een Tablet-pc waarbij gebruik wordt gemaakt van gekoppeld kaartmateriaal en digitale inspectieformulieren.

Weginspectie kerk M.J. Oomen

Klein onderhoud (KO) inspectie

Voor het structureel opsporen van te reparen gebreken heeft M.J. Oomen een eigen software module Klein Onder- houd (KO) ontwikkeld. Hiermee wordt het aanwezige klein onderhoud, voorzien van foto's, in coördinaten vastgelegd op uw digitale ondergrond.

Als resultaat leveren we een digitale tekening met daarop aangegeven de KO- locaties en een bijbehorend Excel bestand met de schades. Dit bevat per schade een maatregelvoorstel en de omvang ondersteund met een foto. Dit kan als input voor een ‘bestek' ten behoeve van uw eigen onderhoudsdienst of een aannemer worden gebruikt.

Wegen tablet en waterpas

Gedetailleerde visuele inspectie en InfraViewer 3.0

Door bouwactiviteiten wordt vaak schade aan wegen en wegmeubilair veroorzaakt. Met een gedetailleerde inspectie (inclusief foto) vooraf en achteraf kunnen de eventuele schades als gevolg van de activiteiten worden vastgesteld en begroot. Om inspectiegegevens op eenvoudige wijze te ontsluiten heeft M.J. Oomen de Infra-Viewer 3.0 ontwikkeld. Deze viewer stelt de beheerder in staat om beschikbare inspectiegegevens van objecten (zoals wegen, riolering, bebording en openbare verlichting) van achter zjn bureau te bekijken.

Productblad Weginspectie

Alles nog eens rustig teruglezen of de informatie altijd bij de hand hebben? Download dan hieronder het productblad van Weginspectie.