icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Het opstellen van beheerplannen/meerjarige investeringsplannen

Het beheer van een rioolstelsel vraagt om een adequaat plan. Een plan dat duidelijk maakt hoe de conditie van de leidingen is. Hierdoor krijgt u inzicht in wat de duidelijke schades zijn en hoe u deze kunt oplossen. Door bijvoorbeeld deelrenovaties, volledige renovaties of acceptatie.

GeoVisia M.J. Oomen Moerdijk inspectie Lier.png

Met een rioolbeheerplan wordt inzicht gegeven in de bestaande kwaliteit van de riolering, vertaling van beleid, planning van werkzaamheden en de daaraan gekoppelde financiële middelen. De rioolbeheerder heeft met het beheerplan een duidelijk beeld van de beheeractiviteiten die moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt voor structureel en optimaal rioolbeheer. Tevens is het een onmisbaar document bij het opstellen van een meerjarenbegroting, operationele jaarplannen en renovatieplannen. In een meerjarig investeringsplan wordt een overzicht van de te verwachten kosten per jaar begroot. Gekeken wordt naar onder andere beheerkosten, exploitatiekosten en investeringen. Zoals kosten afschrijving bestaande riolering en kosten op basis van geplande projecten.