icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bodemonderzoek m.b.v. radar

Het onderzoeken van de bodem met behulp van grondradar kan uitkomst bieden voor diverse uiteenlopende doeleinden.

Archeologie radar index visual

Geologie informatie

Het in beeld brengen van de geologie, bijvoorbeeld zandopduikingen in veengebied, oude stroomruggen of de bodemopbouw van dijklichamen en van taluds van (spoor)wegen. Ook het bepalen van de waterbodemopbouw in de zoete binnenwateren behoort tot de mogelijkheden.

Bodemvreemde objecten en bodemschatten

Het lokaliseren van bodemvreemde objecten, zoals kabels en leidingen, maar ook het opsporen van puin, vaten en andere ‘onder de grond gestopte' zaken. Onder bepaalde omstandigheden en in combinatie met conventionele technieken kan ook vaak inzicht worden gegeven in de horizontale verspreiding van bodemverontreiniging.

 

Bij archeologisch onderzoek, bijvoorbeeld het opsporen van oude funderingen, stadswallen of (gedempte) grachten. Maar ook voor het in beeld brengen van de wortelkwaliteit en -dichtheid van oude zichtbepalende bomen biedt radar uitkomst.

Radar auto beladen met apparatuur

Breed meetbereik

Dankzij het brede meetbereik kunnen wij, afhankelijk van de lokale omstandigheden, de bodem tot een diepte van vijf tot tien meter in beeld brengen. Hierbij maken wij voor de positionering gebruik van GPS zodat snel grote vlakken non-destructief kunnen worden ingemeten. De resultaten van het onderzoek worden overzichtelijk en eenduidig gerapporteerd.