icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Het opstellen van maatregelplannen

Na het inspecteren van leidingen en het beoordelen van de eventuele schades, is inzichtelijk in welke conditie de leidingen verkeren. Op basis hiervan zal een conclusie getrokken moeten worden over de te nemen maatregelen. Maatregelen die genomen dienen te worden om de functionaliteit en kwaliteit van de leidingen, zoals een rioolstelsel, te waarborgen. Ook hierbij bieden wij ondersteuning voor het opstellen van een maatregelplan.

Bernd IB M.J. Oomen Moerdijk

Met behulp van het KIC/HKF kan het maatregelplan worden opgesteld. Tijdens het beoordelen en opstellen van de maatregelen wordt rekening gehouden met een aantal factoren:

  • Doorkijk maken naar het kunnen bereiken van de reparatielocatie met de packer. Ingestoken inlaten, obstakels, afzetting en dergelijke, dienen eventueel als aanvullende reparaties uit de streng verwijderd te worden.
  • Grondwaterstanden en grondslag van de omgeving.
  • Afstemmen met onder andere afdeling wegen en water, rekening houdend met beheerplannen.

Door rekening te houden met deze factoren zal de beoordeling resulteren in een gedragen en uitvoerbaar maatregelplan.