icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Het opstellen van beheerplannen/meerjarige investeringsplannen

Het beheer van een leidingstelsel of riool vraagt om een adequaat beheerplan. Een plan dat duidelijk maakt hoe de conditie van de leidingen zich ontwikkelen, welk beleid dit vraagt en wanneer inspecties en reparaties plaats dienen te vinden. Ook de financiële middelen zijn onderdeel van beheerplan. Bij M.J. Oomen Moerdijk hebben we de kennis en ervaring om onze opdrachtgever te ontzorgen en deze plannen op te stellen.

Overleg IB M.J. Oomen Moerdijk

Met een beheerplan wordt inzicht gegeven in de bestaande kwaliteit van de riolering, vertaling van beleid, planning van werkzaamheden en de daaraan gekoppelde financiële middelen. De rioolbeheerder heeft met het beheerplan een duidelijk beeld van de beheeractiviteiten die moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt voor structureel en optimaal rioolbeheer. Tevens is het een onmisbaar document bij het opstellen van een meerjarenbegroting, operationele jaarplannen en renovatieplannen. In een meerjarig investeringsplan wordt een overzicht van de te verwachten kosten per jaar begroot. Gekeken wordt naar onder andere beheerkosten, exploitatiekosten en investeringen, zoals kosten afschrijving bestaande riolering en kosten op basis van geplande projecten.