icon-arrow-right
HomeBeheer & advies Degradatie-analyses

Degradatie-analyses

Ieder leidingstelsel vertoont na verloop van tijd slijtage. Zowel invloeden van binnen als van buitenaf zorgen ervoor dat de kwaliteit van de leiding verslechterd. Met onze degradatie-analyses koppelen we een degradatie-cijfer aan dit verval en berekenen we de restlevensduur van uw leidingstelsel of riool.

Bernd en Mathijs Werken bij foto2

Met een degradatie-analyse brengen we de restlevensduur van de geïnspecteerde leidingen duidelijk in beeld. Als basis gebruiken we historische inspecties en recente inspecties, waarvan de kwaliteit middels KIC/HKF inzichtelijk is gemaakt. Vervolgens vergelijken we de KIC van de laatste inspectie met de KIC voortkomend uit historische inspecties. Hieruit blijkt de mate waarin de gemiddelde kwaliteit achteruit is gegaan. Op basis van het laatste KIC en het “degradatie-cijfer” wordt een prognose gegeven van de te verwachten restlevensduur. Tenslotte relateren we de te verwachten restlevensduur aan het jaar van aanleg. Hieruit blijkt een gemiddelde leeftijdsverwachting welke vergeleken kan worden met de waarden in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

+