HomeProjecten De Biomakerij: waterzuivering via een plantenkas

De Biomakerij: waterzuivering via een plantenkas

Berkel-Enschot

Een revolutionair concept dat verder gaat dan het zuiveren van afvalwater, dat is de Biomakerij. Een grote plantenkas waarmee ter plaatse afvalwater gezuiverd kan worden om direct weer te gebruiken in een productieproces. In de plantenkas hangt een mix van planten met de wortels in het afvalwater. De wisselwerking tussen de micro-organismen in het water en die op de wortels zorgt voor de waterzuivering. Een circulaire oplossing voor uw afvalwater.

 

Meervoudige waarde

Ten opzichte van traditionele waterzuivering creëert de Biomakerij meervoudige waarde: economisch, ecologisch én maatschappelijk. Voor deze nieuwe manier van waterzuiveren is 50% minder energie nodig. De Biomakerij kan geïntegreerd worden in uw bestaande bebouwing maar ook in nieuwe architectuur. De methode heeft een fysieke footprint die 40-60% kleiner is dan conventionele waterzuiveringsmethoden. Financieel kan de Biomakerij u een besparing van 15-20% opleveren op CAPEX en 30-35% op OPEX.

 

 

Metabolic Network Reactor

De Biomakerij is een zogeheten ‘Metabolic Network Reactor’. Het systeem is gericht op de interacties tussen de verschillende micro-organismen op de plantenwortels en in het afvalwater. Met name hun metabole processen zijn belangrijk. De Biomakerij combineert de voordelen van de van de ‘living machines’ van ecoloog John Todd met die van vast bed bioreactoren, om zo te komen tot een zuiveringssysteem dat compact is en toch grote hoeveelheden afvalwater kan verwerken.

 

 

Partnerschap

Voor de realisatie van de Biomakerij slaan M.J. Oomen riool- en betontechniek, Waterschap De Dommel en Biopolus de handen ineen.

 

Het Hongaarse Biopolus ontwikkelde de technologie van de Biomakerij. Biopolus wil methodes voor waterzuivering en waterherwinning ontwikkelen die optimaal in te passen zijn in stedelijke omgevingen. Niet alleen doordat ze geurloos zijn, maar ook doordat de zuiveringsgebouwen zó worden vormgegeven dat ze ook voor bijvoorbeeld publieke of educatieve functies te gebruiken zijn. www.biopolus.org

 

Waterschap De Dommel ziet in de Biomakerij een ideale proeftuin voor het ‘waterbeheer van de toekomst’ in een nieuwe economie, waarin een goede waterkwaliteit en gezonde leefomgeving hand in hand gaan met een duurzame en efficiënte waterketen tegen lage maatschappelijke kosten. www.dommel.nl

 

Wij als M.J. Oomen riool- en betontechniek zet als infra-aannemer in op innovatie en duurzaamheid in de
afvalwaterketen. Riolering is letterlijk een onlosmakelijk onderdeel van het systeem van waterzuivering. Door al bij de aanleg van rioleringen aandacht te hebben voor circulariteit en duurzaamheid realiseren we niet alleen meerwaarde voor u als klant maar ook voor de maatschappij.

"Bij de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot zuivert de eerste Biomakerij van Nederland het afvalwater van de bierbrouwerij van het bekende trappistenbier La Trappe. De abdij Koningshoeven had al lange tijd de wens om de kringloop van de waterhuishouding sluitend te maken. Het principe van de Biomakerij sluit hier naadloos bij aan. De kas van de waterzuivering is tevens botanische tuin voor de abij en het zuiveringsgebouw doet ook dienst als ontmoetingsplaats en educatieve ruimte. Het slib uit de kas wordt geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij van de abdij. In de toekomst wil de abdij in de plantenkas van de zuiveringsinstallatie ook biologische visteelt en hopteelt een plaats geven."

De eerste Biomakerij bij Abdij OLV Koningshoeve

Contactpersoon

Jeannot Bergé Projectleider Neem contact op

+