HomeInspectie

Inspectie

De activiteiten van de divisie Inspectie binnen M.J. Oomen Moerdijk, richten zich op inspectie ten behoeve van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en industriële procesinstallaties.

Publiek domein

De inspectie technieken en methodieken richten zich voornamelijk op de inventarisatie en toestandsbepaling van zowel ondergrondse als bovengrondse infrastructurele objecten in de openbare ruimte binnen zowel publiek als privaat domein. Hierbij valt te denken aan het opsporen van kabels en leidingen en de inventarisatie en inspectie van riolering, wegen, kunstwerken en straatmeubilair.

Privaat domein

Naast de infrastructurele inspectietechnieken en methodieken houden wij ons ook bezig met de inwendige toestandsbepaling en inspectie van procesinstallaties binnen nagenoeg alle takken van de industrie. Hierbij valt te denken aan de (petro)chemie, olie en gas, energie, voeding en farmaceutische industrieën.

+